xtrade logo

Impormasyon sa Trading

Pagbubukas ng Mga Posisyon

Para magsimula ng posisyon, mula sa loob ng display screen ng trading platform ng Xtrade, i-click ang nais na "BUMILI" o "MAGBENTA".
Depende sa kung anong instrumento ang napli mo, dapat mong kumpletuhin ang sumusunod:

Pagbili ng Forex: Piliin ang bilang ng mga basic na yunit/lote na nais mong Bilhin o Ibenta.

Mga Share o Mga Stock: Piliin ang bilang ng mga share na gusto mong Bilhin o Ibenta.

Mga Kontrata para sa Mga Indise: Piliin ang bilang ng mga kontrata na gusto mong Bilhin o Ibenta, na ang bawat transaksiyon ay kumakatawan sa maraming USD, EUR (o ibang currency) na halaga ng nai-trade.

Mga Kontrata para sa Mga Commodity: Piliin ang bilang ng mga basic na yunit/lote na nais mong Bilhin o Ibenta.

(Opsyonal) Limit sa Paghinto (Isara sa Rate ng tubo): Ipasok ang Limit sa Paghinto na nais mong ibenta/bilhin ang instrumento, kumakatawan sa pinakamalaking halaga ng kita na nais mong magawa. Ang binigay na default na halaga ay karaniwang 1 pip mas mataas/mas mababa sa iyong rate ng pagbili/pagbenta.

(Opsyonal) Ihinto ang Pagkalugi (Isara sa Rate ng Pagkalugi): Ipasok ang halaga ng Paghinto sa Pagkalugi na nais mong ibenta/bilhin ang instrumento, kumakatawan sa pinakamalaking halaga ng pagkalugi na nais mong magkaroon sa una mong transaksiyon. Ang bnigay na default na halaga ay karaniwang 1 pip na mas mababa/mas mataas sa iyong rate ng pagbili/pagbenta. Tandaan na makalipas ang kaaya-ayang paggalaw ng rate, ang mano-manong pag-ayos ng rate sa paghinto/limitasyon ("I-edit ang Posisyon") ay makatitiyak na ang mga tubo ay maila-lock.

(Opsyonal) Ilimita ang Mga Order (Pagbili/Pagbenta) kapag ang Rate ay: Itakda ang iyong presyo sa Bilhin/Ibenta ang instrumento kapag o kung natugunan nito ang tinakda mong presyo. Itakda ang Rate ng Limitasyon sa pagpili ng check box ng limitasyon sa order (Bumili/Magbenta kapag ang Rate ay), ipasok ang nais mong rate ng order (Mula sa kasalukuyang Rate) at i-click ang Bumili/Ibenta.

Halimbawa ng Pagbukas ng Posisyon: Ikaw ay nag-sign up at nagdeposito ng $1,000 gamit ang credit card:

 • Balanse: $1,000 (Mga Deposito - Mga Pag-withdraw + P&L ng mga saradong posisyon).
 • P&L = $0 (kabuuang tubo at pagkalugi ng lahat ng mga bukas na posisyon kasama ang Premium).
 • Available na Balanse: $1,000 (Balanse + P&L ng mga bukas na posisyon - Mga Inisyal na Margins).
 • Equity: $1,000 (Balanse + P&L ng mga bukas na posisyon).

1:00pm - pindutin mo ang ‘Bumili' ng Ginto na nagte-trade sa: (Magbenta ng $1,199.65/Bumili sa $1,200.35) kada ounce.

Ang pamantayan mo ay:

 • Bilang ng ounces: 10.
 • Isara sa Rate ng Tubo: $1,250.
 • Isara sa Rate ng Pagkalugi: $1,150.
 • Ang kabuuang halaga na binili mo ay: 10*$1,200.35 = $12,003.50

Ang Maintenance Margin na kailangan para mentinahin ang posisyon ng ginto ay 0.3%: $36.01

 • P&L = 0. (Karaniwan ang spread ng ginto ay 50–70 cents para mayroon kang P&L na -$7).
 • Ang available na Balanse matapos ka bumili ng ginto ay $939.99: $1,000 – [$12,003.50: 200].
 • Equity: $1,000 ($1,000 + $0).
 • 2:15pm - tumaas ang ginto sa $1,250.
 • P&L +$496.50: (10*$1,250 - 10*$1,200.35).
 • Equity $1,496.50: ($1,000 + $496.50).

2:15pm - ang iyong utos sa Kunin ang Tubo ay gagana at isasara ang posisyon. Kumita ka ng $496.50 sa transaksiyon.
Equity: $1,496.50
P&L: 0 (walang mga bukas na posisyon).
Available na Balanse: $1,496.50

Kung sa 2:15 pm bumaba ang ginto sa $1,150:
P&L –$503.50: (10*$1,150 – 10*$1,200.35)
Equity $496.50 ($1,000 - $503.50).
P&L: 0 (walang mga bukas na posisyon).
Magagamit na Balanse: $496.50.

Kasama sa pag-trade ng mga CFD ang makabuluhang peligro na mawalan. Ang pag-trade ng mga FX/CFD ay may kaugnay na makabuluhang lebel ng peligro at maaaring mawala mo lahat ng pinuhunan mong kapital. Mangyaring pakisuguro na nauunawaan mo ang mga panganib na kaugnay.