xtrade logo

Impormasyon sa Trading

Pagpapatotoo ng Account

Salamat sa pagbukas ng account sa XTrade. Dahil sa mga obligasyon natin sa regulasyon, ang priyoridad natin ay ang seguridad ng kliyente. Samakatuwid, kailangan natin ng partikular na dokumento sa pagkakakilanlan. Ang mga dokumentong ito ay dapat ibigay sa Xtrade upang magsimulang mag-trade.
Kung nais mong i-scan ang iyong mga dokumento, iminumungkahi namin ang ganitong mga setting: 200 dpi, grey level (hindi colored), JPEG ang file format, resolution na 24 bits.
Maaaring kunan ng litrato ang mga dokumento gamit ang smartphone at i-upload mula: sa Web Trader Mga Opsyon sa Account tab > Pagpapatotoo ng Account o gamit ang mobile app: Tulong & Suporta > Bagong Paksa > I-upload ang Mga File.
Higit pa, tiyakin na nakumpleto mo ang pagtatasa ng pagiging angkop, hakbang 2, ng ating proseso sa pagpaparehistro, dinedetalye ang karanasan mo, aktibidad at ibang kaalaman.

Mangyaring magbigay ng mga sumusunod:
ID

ID na gobyerno ang nag issue at may litrato

Kailangan malinaw ang iyong pangalan at araw ng kapanganakan sa ID. Kailangan din ang balidong petsa ng expiration. Ang pinakamainam ay ang Passport at Driver's license. Ang pangalan ay dapat katulad sa pangalan ng iyong application.
Address

Katunayan ng Address

Ang address ay dapat katulad sa address ng iyong application. Maaaring ito ay billing ng utility (kuryente, telepono, tubig), bank statement, lease o mortgage agreement. Mangyaring tandaan na ang mga bills na mas matagal pa sa nakaraang 3 buwan ay hindi tatanggapin. Siguraduhing ang iyong pangalan ay nasa bill, kalakip ang iyong address at pangalan ng kompanyang nag-issue ng bill. Ang lahat ng mga ito ay kailangang malinaw.
Kasama sa pag-trade ng mga CFD ang makabuluhang peligro na mawalan. Ang pag-trade ng mga FX/CFD ay may kaugnay na makabuluhang lebel ng peligro at maaaring mawala mo lahat ng pinuhunan mong kapital. Mangyaring pakisuguro na nauunawaan mo ang mga panganib na kaugnay.