xtrade logo

Mag-trade ng mga gamit ang Xtrade

Ang aming makapangyarihan at makabagong trading platform ay naghahandog sa inyo ng mga kumpetitibong spread at margin sa aming malawak na saklaw ng mga instrumentong CFD.

Mag-trade ng Mga CFD sa Xtrade

Contracts for Difference (Mga CFDs) sa Xtrade – ang naaayong paraan para mag-trade sa mga pinansiyal na merkado.

Aang pag-trade ng CFD ay nagpapahintulot sa trader ng merkado na kumuha ng posisyon sa halaga sa hinaharap ng ari-arian kung sa palagay ng trader ng merkado na ito ay tataas o bababa.

Magsimula ngayon! Mag-trade ng Mga CFD sa Shares, Mga Commodity, Mga Indise o Forex.

Walang Mga Komisyon – Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng Pagbili at Pagbenta. Magbenepisyo sa pag-trade nang walang mga komisyon! Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Mag-trade ng Mga CFD na May Kalamangan

Maranasan ang bentahe ng mabababang margin sa Mga CFD. Magbenepisyo mula sa pagkalamang sa malaking pagkalantad sa merkadong pinansiyal habang nagtatali lang ng maliit na halaga ng kapital mo.

Kumita kapag ang Merkado ay Tumataas o Bumabagsak

Gamitin ang mga hula mo sa merkado para itakda ang iyong posisyon sa pagbili o pagbenta. Piliin ang mahaba o maikli.

magbukas ng Trading Account sa Xtrade

Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga CFD

PAGLALARAWAN NG PRODUKTO PARA SA "CONTRACTS FOR DIFFERENCE" (Mga CFD)

Mga Kalagayan ng Pag-trade

Kinikilala at nauunawaan ng Kliyente na sa anumang payong kaugnay ng Mga CFD, ang mga sumasailalim na ari-arian para sa Mga CFD at (kung angkop) ang mga palitan kung saan ang mga sumasailalim na ari-arian ay tine-trade o gumawa ng mga rekomendasyon sa pamumuhunan kasama ang mga okasyon kung saan hihingi ang Kliyente ng nasabing payo at/o rekomendasyon. Mag-isang gagawin ng Kliyente ang anuman at lahat ng pasya sa pamumuhunan.

Pinakamalaking Posibleng Pagkalugi

Ayon sa kahulugan ang Mga CFD (Contracts for Difference) ay hindi nagbibigay ng anumang karapatan (o obligasyon) sa sumasailalim na ari-arian. Ang Kompanya ay maghahatid sa (o kung saan angkop ay ibabawas sa) trading account ng Kliyente nf perang halaga ng natapos na kontrata ng CFD. Ang perang halagang ito ay ang kaibahan sa pagitan ng presyo ng pagbukas at pagsara ng CFD na posisyon (binuksan at sinarhan sa inisyatibo ng Kliyente) bawas ang anumang nagkaroong premium na singil. Ang netong resulta ay maaaring negatibo (kalugihan) o positibo (kita). Ang pinakamalaking posibleng kawalan para sa alinmang Kliyente ay hindi lang ang margin na ginamit para magbukas ng CFD na posisyon per maaaring umabot sa bahagi o kabuuan ng nadepositong halaga ng Kliyente sa kanyang trading account. Kapag ang kalugihan ng Kliyente ay umabot sa kabuuan ng nadeposito niyang halaga, lahat ng mga bukas na posisyon ay ili-liquidate at ang magagamit niyang balanse ay magiging katumbas ng 0. Sakaling ang balanse ng Kliyente ay aabot sa 0 (iyon ay, negatibong balanse) ibabalik ng Kompanya ang nasabing balanse sa 0 (proteksiyon sa negatibong balanse), alinsunod sa mga inaatas sa regulasyon. Sumangguni sa numerong halimbawa sa ibaba.

Pagka-volatile:

Ang presyo ng CFD ay mula sa presyo ng sumasailalim na ari-arian (kasama ang mga share, mga commodity ng indise at mga EFT; mangyaring sumangguni sa aming listahan ng mga CFD na seksiyon para sa detalye) na maaaring maging napaka-volatile. Ang presyo ng mga pinansiyal na instrumento at sumasailalim na ari-arian ay maaaring magbago nang mabilis at sa malalawak na saklaw na lagpas sa kontrol ng Kliyente o ng Kompanya. Sa ilalim ng ilang kundisyon ng merkado, maaaring maging imposible na ang kautusan ng kliyente ay maisagawa sa mga dineklarang presyo. Ang mga presyo ng mga pinansiyal na instrumento at mga sumasailalim na ari-arian ay maiimpluwensiyahan ng, kabilang ng mga ibang bagay, binabago ang nasyonal at internasyona na politikal at ekonomikong kaganapan at umiiral na kundisyon ng makabuluhang lugar ng merkado.

Mga off-exchange na transaksiyon sa mga Derivative Financial Instrument:

Ang mga CFD na hinahandog ng Kompanya ay mga off-exchange na transaksiyon (iyon ay over-the-counter) habang ang (mga) online trading platform na hinahandog ng Kompanya ay hindi nakaugnay sa nireregulang merkado o multilateral na trading facility, tulad ng mga awtorisadong stock exchange.


Ang mga kundisyon sa pag-trade ay itinatakda ng Kompanya, sasailalim sa anumang mga obligasyon na kailangan nating bigyan ng pinakamahusay na eksekusyon, para kumilos nang makatwiran at ayon sa ating Kasunduan sa Kliyente at sa ating Pinakamahusay na Interes at Polisiya sa Pagsasagawa ng Kautusan. Ang bawat CFD na bubuksan ng Kliyente sa pamamagitan ng ating plataporma sa pag-trade ay nagreresulta sa pagpasok ng kautusan sa Kompanya; ang mga nasabing kautusan ay maaari lang isara sa Kompanya at hindi maililipat sa alinmang ibang tao.

Leverage:

Upang gumawa ng CFD Order, inaatasan ang Kliyenteng magpondo at magmentina ng margin. Ang margin ay karaniwang medyo katamtamang suma na naaayon sa kabuuang notional na halaga ng kontrata sa termino ng pera. Nangangahulugan ito na ang Kliyente ay magte-trade gamit ang “leverage”. Samakatuwid, ang medyo maliit na paggalaw ng merkado ay maaaring magdulot ng naaayong mas malaking paggalaw sa halaga ng posisyon ng Kliyente, pabor man o hindi sa Kliyente.

Kung gumalaw ang merkado laban sa posisyon ng Kliyente at/o tumaas ang mga inaatas sa margin, maaaring tawagan ang Kliyente para magdeposito agad ng karagdagang pondo para mamentina ang posisyon niya. Ang kabiguang sumunod sa hiling sa pagdeposito ng mga karagdagang pondo ay maaaring magresulta sa pagsasara ng (mga) posisyon niya.


Dapat subaybayan ng Mga Kliyente ang kanilang account sa pag-trade at gumawa ng angkop na pagkilos habang pinararami ng leverage ang pagkalugi at/o kita. Hindi sinusubaybayan ng Kompanya ang mga account ng Kliyente at hindi makakapagpasya alinsunod sa mga bukas na posisyon sa ngalan ng Mga Kliyente.


Halimbawa:

Ipalagay na nagdeposito ang Kliyente sa kanyang trading account ng 2,000 USD at ang effective leverage na nilapat ay 1:100. Samakatuwid, ang pinakamalaking posibleng notional value na mate-trade ng Kliyente ay 200,000 USD (100 leverage X 2,000 USD).


Ipalagay na nagbukas ang kliyente ng CFD posisyon na may notional value na 100,000 USD (ang inisyal na margin na ginamit para sa posisyong ito ay 1,000 USD) kung ang sumasailalim na merkado ay gumalaw ng 2.1% laban sa Kliyente, magreresulta ito sa pagbawas ng equity ng Kliyente ng 2,100 USD at bilang kahihinatnan, ang posisyon ay awtomatikong magsasara at magreresulta sa pagkawala ng Kliyente sa nadepositong halaga. Dahil ang nadepositong halaga ng Kliyente ay 2,000 USD habang ang kalugihan ay umabot sa 2,100, mawawala ng Kliyente ang nadeposito niyang pera pero hindi namamagot na bayaran ang natitirang 100 USD.


Sa kalaunan ang paggalaw ng merkado na 2.1% na pabor sa Kliyente ay magreresulta sa dagdag sa equity na 2,100 USD na hindi ikekredito sa trading account ng Kliyente hanggang sa panahon na isara ng Kliyente ang posisyon.


Pakitandaan para maging simple sa halimbawa sa itaas, ang mga epekto ng mga komisyon (tulad ng mga singil sa premium) ay hindi isinaalang-alang. Para matuto pa tungkol sa mga singil o komisyon ng Kompanya, paki click dito.

Mitigasyon ng Peligro

Naghahandog ang Kompanya ng mga kasangkapan para sa mitigasyon ng peligro tulad ng pagpapahinto ng kalugihan na makakalimita sa halaga na mawawala ng kliyente.

Responsable ang Kliyenteng maglagay ng tagubilin sa pagpapahinto ng kalugihan sa sarili niyang inisyatibo. Kapag naglagay ng pagpapahinto ng kalugihan kasunod ng pagbukas ng posisyon, ang nasabing posisyon ay awtomatikong sasara batay sa mga limitasyong napili ng kliyente.


Ganunpaman, kinikilala ng Kliyente at tinatanggap na ang mga kasangkapan sa pagmitiga ng peligrong ito ay hindi laging garantisadong maayos na gumana at lalo na kapag halimbawa, may hindi mabuting kalagayan sa merkado. Bilang karagdagan, sa ilalim ng ilang kalagayan ng merkado, ang presyo ng pagsasagawa ng Kautusan sa Pagpapahinto ng Kalugihan ay maaaring mas malala sa presyong tinakda ng Kliyente at ang mga nakamit na kawalan ay maaaring mas malaki sa inaasahan.

Kalikasan at Katangian ng produkto

Ang pag-trade sa mga CFD ay masyadong speculative at masyadong peligroso at hindi angkop sa lahat ng miyembro ng pangkalahatang publiko pero para lang sa mga namumuhunan na:


  1. nakakaunawa, kumikilala at nais akuin ang ekonomiko, legal at ibang peligrong kaugnay.
  2. pagsasaalang-alang ng mga personal nilang pinansiyal na dulugan, istilo ng pamumuhay at obligasyon na pinansiyal na aako sa kalugihan ng buo nilang puhunan.
  3. may kaalaman at karanasang maunawaan ang pag-trade ng mga CFD.

Ang mga pinansiyal na instrumentong hinahandog ng Mga CFD sa kanilang kabuuan, iyon ay, mga derivative na pinansiyal na instrumento na ang halaga ay mula sa array ng mga sumasailalim na ari-arian (tulad ng mga share na na-trade sa palitan, mga pares ng currency, mga commodity future at mga ETF).

Forex Trading sa Serbisyong CFD ng Xtrade

Ang Foreign Exchange Market (Forex, FX, o Currency Market) ay isang pandaigidigang pinansiyal na merkado para sa pag-trade ng mga currency. Ito ang pinakatine-trade na pandigdigang merkado na may mahigit sa $4 na trilyon sa pang-araw-araw na volume.

Masiyahan sa mga benepisyo ng pagiging bahagi ng walang tigil na lumalaking online currency na komunidad sa pag-trade at magsimulang mag-trade ng mga pangunahing pares ng FX tulad ng EUR/USD, USD/JPY at GBP/USD.

Walang Mga Komisyon – Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta: 2-5 pips EUR/USD. Magbenepisyo sa pag-trade nang walang mga komisyon! Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Propesyonal na Suporta sa Pag-trade

Ang aming graphing, analytic at automated na mga pangkat ng kasangkapan ay magbibigay sa iyo ng inaatas na kompetitibong kalamangan para matagumpay na lumahok sa pinakanagagantimpalang pares ng currency sa mga pinansiyal na merkado.

Mag-trade ng Forex ng May Kalamangan

Palakihin ang potensiyal na pagbalik ng puhunan mo gamit ang margined na CFD leverage position. Tandaan na ang leverage ay nagpapalaki sa sakop sa pagbalik at pagkalugi at dapat maging maingat ka sa paggamit ng leverage.

Magbukas ng Live Account at Magsimulang Mag-trade Ngayon!

Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Forex

Mag-trade ng Share CFD sa Xtrade

Makaungos sa ganap na naaayon, dalubhasang serbisyo sa pag-trade ng shares.

Ang Contract for difference (Mga CFD) ay nagbibigay sa iyo ng mga benepisyo ng pag-trade ng shares. Samantalahin ang mga pagkakataon sa merkado, na may margin ng deposit sa mga aktuwal na shares.

Kapag nagte-trade ng mga CFD mamumuhunan ka lang sa inaasahan na ang presyo ay tataas o bababa. Hindi mo bibilhin o ibebenta ang mga aktuwal na shares.

Magsimulang Mag-trade ng Stocks

Mag-trade ng Share CFD sa mga pinakamalaking pandaigdigang merkado: USA, Germany, Spain, France at marami pa. Makakuha ng mga real-time quote mula sa mga merkadong ito at makatanggap ng mga dibidendo na parang hawak mo mismo ang share. Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Italaga ang Iyong Kita at Pagkalugi

Magtakda ng mga automated na limitasyon sa iyong mga trade. Gamitin ang mga kasangkapan ng Xtrade platform para awtomatikong isara ang mga posisyon mo kapag ang nakatakdang presyo ay nabot.

Magbukas ng Live Account - Mabilis at Madai

Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga Share

Mga-trade ng Mga Indise ng Mga CFD sa Xtrade

Ang stock na indise ng mga CFD ay mga pinansiyal na instrumento na kumakatawan sa halaga ng mga pangkat ng indise ng mga kompanyang pampublikong tine-trade. Ang pag-trade ng indise ng mga CFD ay nagbibigay sa iyo ng malawak na sakop ng mga pagkakataon sa pamumuhunan. Potensiyal kang kikita mula sa mga lumalagong merkado pati na sa mga bumabagsak na merkado.

Iba-ibahin ang Iyong Portfolio

Mag-trade ng mga pangunahing pandaigdigang indise katulad ng S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225, at makakuha ng agarang access sa mga pandaigdigang industriya at mga ekonomiya.

Walang Mga Komisyon – Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta: Magbenepisyo sa pag-trade nang walang mga komisyon! Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Mga Pandaigdigang Indice na CFD na may Leverage

Gumamit ng mga kaunting margin na kapital para makamit ang epekto ng pag-trade ng matataas na halaga. Tandaan na ang leverage ay nagpapalaki sa sakop sa pagbalik at pagkalugi at dapat maging maingat ka sa paggamit ng leverage.

Real-time na Mga Rate ng Indise

Magsimulang mag-trade ngayon at makakamit ng access sa mga libreng real-time na rate sa mga indise. Ang patuloy na real-time na pag-update ng mga graph ay nagpapahintulot ng pangmatagalang pagtatasa ng mga pagbabago ng rate.

Magbukas ng Live Account – Mabilis at Madali

Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga Indise

Mag -trade ng Mga Commodity CFD sa Xtrade

Makakuha ng agarang access sa pinakapopular na makukuhang commodity direkta sa aming trading platform: Ginto, Langis, Pilak at higit pa. Sa Xtrade, makaka-trade ka ng mga commodity nang eksakto sa parehong paraan sa mga pares ng currency na walang pisikal na pagbili o pagbenta ng commodity.

Walang Mga Komisyon – Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta: Magbenepisyo sa pag-trade nang walang mga komisyon! Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Mag-trade ng Mga Commodity CFD na May Kalamangan

Mag-trade sa bawat merkado ng commodity na inaalok namin mula sa krudong langis at mahahalagang metal hanggang kape, bulak at ibang softs. Pinahihintulutan ka ng CFD leverage na gumamit ng margin deposit para palakihin ang halaga ng iyong trading position. Tandaan na ang leverage ay nagpapalaki sa sakop sa pagbalik at pagkalugi at dapat maging maingat ka sa paggamit ng leverage.

Paunang tukuyin ang Iyong Posisyon sa Pag-order

Gamitin ang iyong mga hula sa merkado para matukoy ang iyong posisyon sa Pagbili o Pagbenta. I-trade ang mga oportunidad na magmumula sa mga pagtaas at pagbagsak ng merkado.

Kontrol sa Profit and Loss

Sa aming mga state-of-the-art na kasangkapan sa pag-trade, makakapagtakda ka ng mga paunang tinakda ng mga limitasyon sa kita/kalugihan. Magsasara ang posisyon mo kapag natugunan ang mga target mo.

Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga Commodity

Mag-trade ng Mga ETF sa Xtrade

Matuklasan ang bagong paraan ng pag-trade sa range namin ng Mga ETF.

Ang Mga ETF (Exchange traded funds) ay mga marketable na security products na gawa ng seleksiyon o basket ng mga magkakaugnay na instrumento. Dinesenyo ito para subaybayan ang pagganap ng mga sektor, commodity, bond, mga currency, indise at mga panukat ng pagbabago.

Nagbibigay ang Mga ETF ng exposure sa portfolio ng mga financial instrument, pero may dagdag na benepisyo na mag-trade tulad ng mga share sa stock exchange.

Walang Mga Komisyon – Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta: Magbenepisyo sa pag-trade nang walang mga komisyon! Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Mga Propesyonal na Tool sa Pag-trade

Manatiling updated at may kaalaman sa real-time na market data at maraming pagpipiliang advanced na graphing, analytic at automated na toolset, hinahandog sa lahat ng aming platform – web, mobile at tablet.

Maraming Iba't ibang Instrumento

Sulitin ang karanasan mo sa pag-trade sa mahigit 1,000 pinansiyal na instrumento at mahigit 25 ETF para mag-trade.

Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga ETF

Mag-trade ng Mga Bond ng Pamahalaan sa CFD na Serbisyo ng Xtrade

Tumuklas ng bagong paraan ng pag-trade gamit ang range ng aming ga nangungunang instrumento para sa utang.

Ang mga CFD ng utang ng Pamahalaan ay mga pinansiyal na instrumentong sumusubaybay sa halaga ng pinakamahalagang may interes na mga sertipiko ng Pamahalaan. Dinesenyo sila para subaybayan ang pagganao ng U.S. 5, 10 at 30 taong Mga Treasury Note, British Gilt Long Government, at 10 taong Euro Bunds.

Ang mga bagong CFD na ito ay nagbibigay ng exposure sa mundo ng utang ng pamahalaan at may dagdag na benepisyo na mate-trade ito kailanman ang mga nararapat na palitan ay bukas.

Walang Mga Komisyon, Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta. Mag-enjoy mag-trade ng walang komisyon! Para tingnan ang mga singil namin, mangyaring I-click Dito.

Mga Propesyonal na Tool sa Pag-trade

Manatiling updated at may kaalaman sa real-time na market data at maraming pagpipiliang advanced na graphing, analytic at automated na toolset, hinahandog sa lahat ng aming platform – web, mobile at tablet.

Maraming Iba't Ibang Uri ng Mga Instrumento

I-maximize ang karanasan mo sa pag-trade sa mga pinansiyal na intrumento ng utang mula sa mga pamahalaan ng U.S., UK at German.Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga Bond

Mag -trade ng Mga Commodity CFD sa XTrade

Makakuha ng agarang access sa pinakapopular na makukuhang commodity direkta sa aming trading platform: Bitcoin, Litecoin, Dash at Ethereum.

I-trade ang mga pinakasikat na instrumento ng pinansiyal na merkado na kumita nang mahigit sa ~1500% mula sa simula ng 2017.


Sa katapusan ng 2016, mahigit sa 700 digital currency ang ipinakilala at kasamang umiiral. Sa pagtatanda niyan, hindi nakakagulat na nong noong 2017 ang kabuuang dami ng pag-trade ng digital currency na merkado ay umabot sa $98,352,688,563. Ang nakakamanghang sumang ito ay mas nakakagulat pa kung isasaalang-alang ang simpleng katotohanan na ang merkadong ito ay nagsimula lang 8 taon ang nakalipas.

Ang malaking bentahe ng mga digital currency hindi ito nakatali sa partikular na bansa o bangko, samakatuwid, pinahihintulutan silang maging likido hindi lang sa mga tradisyunal na oras ng pag-trade, ngunit sa buong weekend at mga holiday, pinahihintulutan kang mag-trade dito nang 24/7*.

Ang merkado ng digital currency ay masyadong pabago-bago ay nakakaranas ng mga drastikong trend.

Mga Cryptocurrency CFD

Ang mga Cryptocurrency CFD (Contact for Difference) ay naghahandog ng posibilidad na mag-trade sa merkado ng cryptocurrency nang hindi nangangailangang mag-ari ng anumang mga barya.

Ang crypto CFD ay isang kontrata sa pagitan ng bumibili at nagtitinda kung saan sa karaniwan ang nagtitinda ay magbabayad sa bibili ng kaibahan sa pagitan ng kasalukuyang halaga ng crypto asset at halaga nito sa katapusan ng kontrata.

Walang Mga Komisyon, Mga Pirming Spread!

Mga pirming spread sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta. Mag-enjoy mag-trade ng walang komisyon! Para tingnan ang mga bayad sa amin, paki I-click Dito.

Mag-trade ng mga Cryptocurrency CFD nang may Leverage

Palakihin ang potensiyal mo sapag-trade gamit ang kasangkapan ng leverage. Tandaan na ang leverage mo ay maaaring gumana para sa iyo pati na laban sa iyo at dapat kang mag-ingat sa paggamit nito.Hindi aabutin ng 2 minuto para magbukas ng account sa Xtrade. Gumamit ng Credit Card, Skrill o Bank Transfer para pondohan ang iyong account.

Listahan ng Mga CryptoCurrency

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Kasama sa pag-trade ng mga CFD ang makabuluhang peligro na mawalan. Ang pag-trade ng mga FX/CFD ay may kaugnay na makabuluhang lebel ng peligro at maaaring mawala mo lahat ng pinuhunan mong kapital. Mangyaring pakisuguro na nauunawaan mo ang mga panganib na kaugnay.